Dienstverlening

 
  Dienstverlening 
   
  Onderzoek & advies ................................... meer »  
  Ontwerp & implementatie leerinterventies  .... meer »  
  Workshops & themadagen
 .......................... meer »  
  Lezingen
 .................................................. meer »  
  Referenties  ............................................... meer »  


 
 
     
 Onderzoek & advies


Intensief onderzoek binnen de specifieke organisatiecontext vormt het fundament voor doeltreffende adviezen en (leer)interventies. Onderzoek richt zich op vragen als: wat maakt dat er sprake is van een probleem? Waardoor ontstaat de situatie en hoe wordt deze in stand gehouden? Hoe heeft eenieder hier een aandeel in? Wat is - volgens verschillende betrokkenen - de gewenste situatie?

 


Voorbeelden 1&2/4


Screening van de organisatiecontext, vanuit de vraag: hoe komt "duurzaam leren" in de praktijk tot haar recht? Waar zitten de mogelijkheden en de belemmeringen?

Middels wetenschappelijk onderzoek is door ons een doeltreffende methodiek ontwikkeld, waarmee deze mogelijkheden en belemmeringen in kaart gebracht kunnen worden


Evaluatie van het huidige HR-beleid, opleidingsactiviteiten en leerinterventies binnen de organisatie. In hoeverre zijn deze effectief in het ondersteunen van de blijvende ontwikkeling van medewerkers, van hun eerste tot hun laatste loopbaanfasen? Waarom wel of (nog) niet?


Meer voorbeelden »

 
   

 

 

 
 

 


Door verschillende doelgroepen te betrekken in het onderzoek, worden van meet af aan (gezamenlijke) leerprocessen in gang gezet.

Onderzoek en advies vinden hun neerslag in concrete producten en interventies, ten behoeve van verbeteringen in de praktijk.