Publicaties

 
Publicaties
 
    

Kolkhuis Tanke, I.R. (2014)

Duurzaam leren tot in latere loopbaanfasen

In: P&O Actueel, 12, 12, p. 30 - 31

 

 

Het is inmiddels geen nieuws meer: we blijven langer
doorwerken. En dat in een omgeving die voortdurend
aan verandering onderhevig is. Hoe blijven oudere
medewerkers in hun werk meegroeien, tot het eind
van hun loopbaan? XpertHR legt uit.

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Kolkhuis Tanke, I.R. (2014)

Gewaardeerd of vastgeroest?

In: TvOO, 4, 4, p. 57 - 62

 

 

Enkele jaren geleden moesten we nog erg aan het idee wennen, maar inmiddels is het voor iedere werkende een gegeven: in de toekomst zullen we werken tot de leeftijd van 67 jaar. Vervolgens is de vraag interessant hoe oudere werknemers blijven leren en vakbekwaam en (mentaal) vitaal blijven tot het einde van hun loopbaan. Nog vaak wordt deze vraag benaderd vanuit de probleemkant: hoe krijgen we oudere medewerkers weer in beweging? Tegelijkertijd laat de praktijk zien dat er onder oudere medewerkers veel stille krachten en 'wijze uilen' zijn, die zeer gewaardeerd worden en waar de organisatie op kan bouwen.

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Kolkhuis Tanke, I.R. & Blouw, H. de (2014)

De kracht van collega's

In: P&O Actueel, 11, p. 46 - 49

 

 

Tot op hogere leeftijd succesvol inzetbaar blijven in beroepen die als ‘zwaar
belastend’ worden getypeerd: wat draagt daartoe bij? Uit ons onderzoek binnen
de politie blijkt onder andere hoe de onderlinge collegiale interacties in een
team hiertoe een sterke kracht kunnen vormen.

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Blouw, H. de & Kolkhuis Tanke, I.R. (2014)

De kracht van collega's

In: Opleiding & Ontwikkeling, 27, 4, p. 15 - 21

 

 

Tot op hogere leeftijd succesvol inzetbaar blijven in beroepen die als ‘zwaar
belastend’ worden getypeerd: wat draagt daartoe bij? Uit ons onderzoek binnen
de politie blijkt onder andere hoe de onderlinge collegiale interacties in een
team hiertoe een sterke kracht kunnen vormen.

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Blouw, H. de & Kolkhuis Tanke, I.R. (2013)

Duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers

In: Tijdschrift voor politie, 76, 3, p. 30 - 35

 

 

In mei 2013 berichtten diverse kranten: 'de agent wordt te oud'. Wat betekent zo'n vaststelling? Kun je te oud zijn voor politiewerk of voor bepaalde aspecten ervan? En wanneer is dat dan? Onder de titel Inzet op Maat heeft het lectoraat Lerende Politieorganisatie van de Politieacademie in opdracht van Politie en Wetenschap een onderzoek uitgevoerd naar de duurzame inzetbaarheid van oudere politiemedewerkers. 

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Blouw, H. de, Kolkhuis Tanke, I.R. (2013)

Inzet op maat

Amsterdam: Reed Business / Politie en Wetenschap

 

 

Vergrijzing binnen de politie is een actueel vraagstuk. In deze studie is daarom gekeken naar de kenmerken van duurzame inzetbaarheid van oudere politiemedewerkers en de mogelijkheden ter versterking daarvan. Vergrijzing wordt op zichzelf niet als probleem neergezet, maar als een gegeven dat niet alleen voor de politie geldt, maar ook als algemeen maatschappelijke uitdaging. Het gaat niet om het vullen van het rooster met fte's, maar om de vraag welke inzet nodig en mogelijk is voor de uitoefening van politietaken in een voortdurend veranderende samenleving. Het onderzoek heeft zich niet alleen gericht op de inzetbaarheid van de individuele medewerker, maar ook op factoren in de relatie van de individuele oudere medewerker met leidinggevende, collega's en organisatie. 

Lees of download het boek »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Dinteren, R. van & Kolkhuis Tanke, I.R. (2013)

Mindstretching voor Managers

In de versnelling

In: Opleiding & Ontwikkeling, 26, 5, p. 25 - 31

 

 

De huidige tijd vraagt van leidinggevenden dat ze snel kunnen inspelen op de voortdured veranderende context. Echter, oudere leidinggevenden lijken nogal eens 'gevangen' te zitten in vertrouwde denk- en handelingspatronen, die steeds minder passend worden. Wat leren inzichten vanuit breinonderzoek ons over wat hen juist 'in de leerstand' houdt?

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Vitters, B. & Kolkhuis Tanke, I.R. (2013)

Ontstijg de routine

Kom in beweging

Den Haag: uitgave politieregio Den Haag

 

 

Bijna vier jaar geleden participeerde politie Hollands Midden in

een landelijk onderzoek van de Politieacademie naar de ouder
wordende politiemedewerker in de executieve dienst. Net als de
rest van Nederland vergrijst de politie en de vraag rees hoe je
oudere politiemannen en -vrouwen nu enthousiast en productief
kunt houden in hun werk. Het antwoord bleek kort samengevat:
zorg dat ze in beweging komen en blijven. Dat betekent: blijven
leren, vernieuwen en ontwikkelen.
Rondom dit thema werden meerdere workshops georganiseerd
door het forum Kennis in Beweging, waar beide auteurs deel van
uitmaken. De informatie en ervaringen die tijdens deze bijeenkomsten
werden gedeeld, zijn gebundeld in het boekje ‘Kom in
Beweging’. Theorie, inspiratie en tips voor een actief tweede deel
van je loopbaan en privéleven, dat is waar dit boekje over gaat.

 

Bestel het boek »

Dit boek is gratis te bestellen bij I.R. Kolkhuis Tanke

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van, Fluitsma, T. & Middendorp, C. (2012)

Leren loont het langst

Duurzaam inzetbaar door leren en groeien in het primair onderwijs

Den Haag: uitgave Arbeidsmarktplatform PO

 

 

Hoe kun je als leerkracht zelf en samen met je collega’s en de schoolleiding met plezier je werk blijven doen en hoe creëer je met elkaar een leerrijke werkomgeving? In opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO is een leidraad ontwikkeld voor het primair onderwijs die een team in staat stelt om inzicht te krijgen in de situatie op de eigen school en om te blijven leren en groeien in het werk. Door greep te krijgen op de beeldvorming en gedragspatronen in het team die een belemmering vormen, of juist stimuleren om te blijven leren, creëer je samen een leerrijke werkomgeving.


De leidraad ‘Leren loont het langst’ is door het Arbeidsmarktplatform PO toegestuurd aan alle basisscholen en schoolbesturen in Nederland.

Lees of download het boek »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
    

Dinteren, R. van & Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2012)

In de versnelling: blijvend leren managen

In: Spanning in en rond organisaties (van Muijen, Rupert & Tours)

Uitgeverij: Kluwer (Deventer)

 

 

Ervaren, oudere leidinggevenden lijken nogal eens 'gevangen' te zitten in hun vertrouwde denk- en handelingspatronen, die niet meer geheel passend zijn voor de huidige tijd.

 

Individuele en omgevingsinvloeden zijn er de oorzaak van dat mensen zich in de loop der tijd steeds meer vast kunnen zetten in een vertrouwd denk- en handelingsrepertoire. Spanning ontstaat als dit repertoire zodanig verouderd raakt dat het niet meer aansluit bij wat organisaties in een dynamische context van hun leidinggevenden verwachten, namelijk: het vermogen om mee te groeien met veranderende eisen, aan zowel managers zelf als de mensen aan wie zij leiding geven. Wat leren de inzichten vanuit breinonderzoek ons over waarom mensen 'versmallen' of juist blijven leren? En welke mogelijkheden zien we op basis daarvan om het beschreven spanningsveld beter te hanteren? In dit hoofdstuk belichten we de situatie vanuit verschillende invalshoeken en geven we oplossingsrichtingen aan.
Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
   Roekel – Kolkhuis Tanke, I.R. van (2012)

Zonder dalen geen toppen

In: Tijdschrift voor HRM Themanummer I-deals en Employability

15e jaargang, zomer 2012

 

 

Een hele vooruitgang, de huidige ontwikkelingen in arbeidsrelaties. Het is niet meer 'de baas' die de volgende loopbaanstappen voor de medewerker bepaalt. Nee, als medewerker bedenk je die zelf: wat wil ik, hoe ga ik dat aanpakken en wat heb ik nodig? Wanneer de medewerker daar in gesprek met zijn leidinggevende een goede (i-)deal over maakt, kan hij zelf aan de slag met het verwezenlijken van zijn toekomstdromen.

Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
   Roekel – Kolkhuis Tanke, I.R. van (2012)

Leren loont het langst

Hoe houd je leraren bij de les ?

Schoolmanagement, 14e jaargang, nr. 1

 

 

Blijven leren en groeien: dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar zeker ook voor

leraren. Gezien de voortdurende veranderingen en vernieuwingen in het onderwijs

is dat zelfs een noodzaak, voor wie inzetbaar wil blijven tot het einde van de loopbaan.

Hoe krijg je als schoolleiding meer zicht op wat leraren zelf ondernemen op

dit vlak en hoe kan de dagelijkse werkomgeving een leven lang leren stimuleren?
Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
   Roekel – Kolkhuis Tanke, I.R. van & Ringeling, S. (2011)

Uitdagingen op het spoor

Hoe een ‘stretchende’ werkomgeving mentale slijtage helpt voorkomen.

Opleiding & Ontwikkeling, 24e jaargang, nr. 4

 

 

'Met het oog op de toenemende vergrijzing dringt zich de vraag op hoe

medewerkers vakbekwaam, lerend en scherp blijven tot het einde van

hun loopbaan. Wat staat blijven leren in het dagelijks werk in de weg?

En wat draagt juist wel bij?


Steeds nadrukkelijker verschijnt het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ op de HR-beleidsagenda’s. Organisaties ervaren de urgentie dat medewerkers

zich blijven ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de voortdurend veranderende eisen die de omgeving stelt. Want medewerkers die niet vitaal en ‘in beweging’ blijven, worden uiteindelijk een blok aan het been van de werkgever.

 

 


Lees of download het artikel »

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 


 
 
   Roekel – Kolkhuis Tanke, I.R. van (2010)

Leren loont het langst

Duurzaam inzetbaar door leren en groeien in het voortgezet onderwijs.

Den Haag: SBO'Doe waar je goed in bent' is een veel gehoord advies. Een verstandig advies, want iets doen wat je goed kunt levert een goed resultaat op en geeft voldoening. Is het ook genoeg? In een recent onderzoek belicht Isolde van Roekel twee loopbaanroutes: de versmallingsroute en de leerroute. De versmallingsroute houdt een zeker risico in dat je op den duur alleen nog doet waar je vroeger goed in was. De leerroute biedt kansen om, voortbouwend op bestaande kwaliteiten, nieuwe dingen te leren en versterkt je duurzame inzetbaarheid.


De kwaliteit van docenten bepaalt de kwaliteit van het onderwijs. De arbeidsmarkt in het onderwijs kent kwantitatieve en kwalitatieve spanningen. Zowel in regio's waar tekorten dreigen als in regio's waar het leerlingaantal krimpt is het belangrijk dat docenten met plezier blijven werken. Ook zij staan in hun loopbaan van tijd tot tijd voor de vraag: hoe kan ik mijzelf blijven uitdagen in mijn werk? In deze publicatie wordt, aan de hand van onderzoek, geïllustreerd dat dit niet enkel een individuele aangelegenheid is. Beeldvorming, patronen in de omgang met elkaar en in de organisatie beïnvloeden de keuzes die mensen maken. Zoals een teamcoördinator zegt: 'Er gaat ook duidelijk invloed uit van de context waarin je werkt: mensen worden daardoor soms beïnvloed om uitdagende dingen niet meer te doen, terwijl ze dat eigenlijk wel zouden willen'. Dit inzicht is bijzonder waardevol. De leidraad in deze publicatie helpt om met dit inzicht daadwerkelijk aan de slag te gaan.


De aanpak 'samen onderzoeken – leren – verbeteren' stelt een schoolteam in staat om inzicht te krijgen in de situatie op de eigen school. Greep krijgen op de beeldvorming en gedragspatronen in het eigen team die een belemmering vormen om te blijven leren maakt het mogelijk een leerrijke werkomgeving te creëren.

Deze publicatie geeft scholen een praktische handreiking om te bevorderen dat hun medewerkers blijven leren en groeien en daardoor duurzaam inzetbaar blijven in het onderwijs.

 


 

Lees of download het boek »

Deze publicatie is te bestellen door een mail met

uw gegevens te sturen naar: sbo@caop.nl

Index van alle publicaties » 

 

 

 

 
 
 
   Sprenger, C., Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van, Blouw, H. de (2010)

Vormgeven aan ambities in de tweede loopbaanhelft:

zelf doen maar niet alleen.

Uitgeverij: Kluwer (Deventer)‘De regie nemen over je eigen loopbaan’ en ‘een leven lang leren’ zijn momenteel de gevleugelde uitspraken in menig HRM-beleid. Ook het zelf initiëren van daaraan gerelateerde leer- en ontwikkelmogelijkheden wordt meer en meer gezien als de verantwoordelijkheid van medewerkers zelf.

Echter, in de praktijk blijkt dit alles minder eenvoudig dan de beleidsnotities doen vermoeden.


Aan de hand van praktijkonderzoek binnen de politieorganisatie schetsen we in dit artikel hoe diepgewortelde handelings- en omgangspatronen een barrière kunnen vormen voor (met name oudere) medewerkers, om ‘uit eigen beweging’ hun ambities en ontwikkelmogelijkheden te verkennen en te realiseren. Deze patronen plaatsen we vervolgens in theoretische concepten rondom ‘systeem- en leefwereld’.


Tenslotte beschrijven we de betekenis hiervan voor het vergroten van actorschap van medewerkers om - samen met betrokkenen in hun directe werkomgeving - stap voor stap daadwerkelijk vorm te geven aan ‘meer regie nemen over je eigen loopbaan’.
Lees of download het gehele artikel »

Voor meer informatie over en bestellen van het boek: Kluwer »

Index van alle publicaties » 

 

 

 

 
 
 
   Sprenger, C., Blouw, H. de, Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van, e.a. (2010)

Kennis in beweging. Onderzoek naar de leer- en ontwikkeldynamiek

van oudere medewerkers

Uitgeverij: Politieacademie (Apeldoorn)


 

Niet alleen op algemeen maatschappelijk niveau, maar zeker ook binnen de politieorganisatie neemt de vergrijzing gestaag toe. Naar verwachting zal de gemiddelde leeftijd bij de politie in 2012 46 jaar zijn. Dit betekent dat er steeds meer ‘oudere’ medewerkers binnen de politieorganisatie werkzaam zullen zijn, ook in de uitvoerende ‘blauwe’ functies (42% van de politiemedewerkers is in 2012 namelijk 50 jaar of ouder). Tegelijkertijd is de verwachting dat deze groep langer door zal werken.


Medewerkers bij de politie die goed zijn opgeleid en ingewerkt, blijven vaak lange tijd hetzelfde werk doen in dezelfde werkomgeving. Aan de ene kant heel begrijpelijk, want waarom zou je aan iets nieuws beginnen wanneer het bestaande werk bevalt en goed gaat. Aan de andere kant breekt sneller het moment aan dat er routines ontstaan, die zo sterk zijn dat er nog maar weinig leerdynamiek overblijft. Juist in de latere fasen van je loopbaan je nog ontwikkelen en stappen zetten kan inspirerend en uitdagend zijn en leiden tot nieuwe ervaringen en inzichten ……

 Lees of download het boek »

Dit boek is telefonisch te bestellen bij de Politieacademie,

Lectoraat Lerende Politieorganisatie: 055-5392941

Index van alle publicaties »


 

 

 

 

 

 
 
 
   


 

Klik hier om naar de publicaties van vóór 2010 te gaan