Over ons

Persoonlijke professionaliteit

Dr. Isolde Kolkhuis Tanke werkt als zelfstandig adviseur en onderzoeker,hoofdredacteur en begeleider van masterstudenten. Ze startte haar loopbaan, na afronding van de studies Pedagogiek en Onder-wijskunde aan Universiteit Utrecht, als opleidingskundige bij de Nederlandse Spoorwegen. Gedurende 10 jaar vervulde ze daar meerdere functies, zoals managementopleider, veranderkundig adviseur en projectleider.

In 1999 richtte ze haar eigen bureau, Kolkhuis Tanke/duurzaam leren in organisaties, op. Tegelijkertijd begon ze een promotieonderzoek naar het competent blijven werken van mensen in hun latere loopbaanfasen. In 2008 promoveerde ze aan Nijenrode Business Universiteit.


Als zelfstandig adviseur en onderzoeker heeft ze de afgelopen ruim 20 jaar gewerkt voor een veelheid aan organisaties in verschillende sectoren. Onder andere in het onderwijs, de zorg en bij de politie, evenals in commerciële (productie)organisaties. Haar opdrachten richten zich op vraagstukken op het gebied van het leren en ontwikkelen van medewerkers, duurzame inzetbaarheid, begeleiding van veranderprocessen, samenwerking in en tussen teams/afdelingen en leidinggeven. Ze is gecertificeerd Action Learning Coach.


Sinds 2012 werkt Isolde daarnaast voor universiteiten – ze begeleidt masterstudenten bij hun afstuderen. Voorheen werkte ze voor Universiteit Utrecht en Tilburg University en momenteel voor de Open Universiteit, Schouten & Nelissen University of Applied Sciences en Business School Nederland (waar ze eveneens kerndocent HRM is).


Ze is vanaf 2012 hoofdredacteur van het HRD-vakblad Opleiding & Ontwikkeling. Ze schrijft regelmatig artikelen voor diverse vakbladen en schreef mee in handboeken zoals Handboek Human Resource Development (onder redactie van Kessels & Poell) en Handboek Leren en Ontwikkelen in Organisaties (onder redactie van Mooijman, Rijken & van Dam).


Isolde is in haar werk vooral gefascineerd door wat mensen drijft om hun werk goed (en nog beter!) te willen doen en hoe je die drive in het dagelijks werk kunt blijven aanwakkeren. In haar vrije tijd houdt ze zich graag bezig met de ontwikkeling van haar creatieve vaardigheden, zoals (portret)schilderen en kleding maken.

Ervaring in verschillende sectoren:

Productie en logistiek - 22 jaar

Onderwijs - 19 jaar

Consultancy-branche - 18 jaar

Publieke dienstverlening - 14 jaar

Zorg en welzijn - 9 jaar

Visie
Centraal in onze visie staat de verbinding tussen het duurzaam leren van individuele medewerkers én van het grotere geheel waar zij deel van uitmaken: de organisatie, de afdeling of het team. Hoe kan hun toegevoegde waarde optimaal en duurzaam tot haar recht blijven komen. Wat werkt belemmerend in concrete werksituaties? En waar zitten juist de mogelijkheden, die wellicht nog onvoldoende benut worden?

Uit onderzoek in diverse organisaties is gebleken dat vooral de manier waarop mensen gewend zijn dagelijks met elkaar (samen) te werken, van cruciale invloed is. Ons uitgangspunt is dat oplossingen niet te snel gezocht moeten worden in het formuleren van nog meer beleid, regels, procedures en afspraken. Het is effectiever om - samen met betrokkenen in de organisatie - te onderzoeken welke belemmeringen en mogelijkheden er zijn in de dagelijkse praktijk, om de toegevoegde waarde te behouden en tot uitdrukking te brengen.
Werkwijze
Vertrekpunt in onze werkwijze is het 'hier-en-nu van de dagelijkse praktijk': welke belemmeringen, maar ook mogelijkheden zijn daar, voor medewerkers om te blijven leren in hun werk? Door verschillende belanghebbenden te betrekken, ontstaat een maximale toespitsing naar deze specifieke praktijk. "Betrekken" betekent vooral: vragen naar verhalen, ervaringen, opvattingen en beelden van verschillende partijen. Zowel betreffende de huidige situatie als de gewenste.

We gebruiken daartoe methodieken die erop gericht zijn tegelijkertijd een leerproces onder betrokkenen in gang te zetten. Daarnaast voegen we vanuit onze eigen deskundigheid en ervaring verrijkende inzichten toe, die het mogelijk maken om nieuwe invalshoeken van het vraagstuk te belichten. Enerzijds zijn dat actuele theoretische inzichten, die voortkomen uit gedegen wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds betreft het praktijk-ervaringen die we hebben opgedaan in verschillende (typen) organisaties. Uiteraard worden deze inzichten altijd vertaald naar de praktische relevantie ervan voor de organisatiecontext.

Onze adviezen, met concrete voorstellen voor aanpak en interventies, kunnen ofwel door de organisatie zelf ofwel onder begeleiding van ons bureau verder vormgegeven worden in de praktijk
McDonalds
AkzoNobel
Bosch
Nederlandse Spoorwegen
ProRail
Politie
De Belastingdienst
UMC Utrecht
TU Delft
Wageningen University & Research
Dura Vermeer
MBO Rijnland
Gemeente Enschede