Publicaties

Recente publicaties van Isolde Kolkhuis Tanke

De publicaties zijn in te zien en te downloaden door op de bijbehorende afbeelding te klikken.

2023
volgt
Kolkhuis Tanke, I.R. (te verwachten januari 2023)
In de Leerstand. Hoe voortdurend leren op het werk vanzelfsprekend wordt
Amsterdam: Boom
2022
Actieonderzoek leidt tot betere samenwerking in de keten
Derksen, K., Kolkhuis Tanke, I.R. & Kaarsemaker, A. (2022)
Actieonderzoek leidt tot betere samenwerking in de keten
In: Tijdschrift voor de Politie, nr. 22/1, p.30–35
2021
Ontwikkeling van oudere medewerkers
Kolkhuis Tanke, I.R. (2021)
Ontwikkeling van oudere medewerkers
In: J. Kessels & R. Poell, Handboek Human Resource Development. Leuven: Lannoo
2021
volgt
Derksen, K., Kaarsemaker, A. & Kolkhuis Tanke, I.R. (2021)
Actieonderzoek voor een betere ketensamenwerking
In: Opleiding & Ontwikkeling, 34, 3, p.17-22
2020
Praktisch opgeleide medewerkers duurzaam inzetbaar houden: zorg voor positieve leerervaringen
Kolkhuis Tanke, I.R. (2020)
Praktisch opgeleide medewerkers duurzaam inzetbaar houden: zorg voor positieve leerervaringen
In: PW
2018
Duurzame inzetbaarheid; perspectieven en interventies
Kolkhuis Tanke, I.R. (2018)
Duurzame inzetbaarheid; perspectieven en interventies
In: Tijdschrift voor de politie, 80, 1, p. 17-19
2018
Actieteams als krachtige veranderinterventie
Kolkhuis Tanke, I.R. (2018)
Actieteams als krachtige veranderinterventie
In: J. van Wingerden & S. Kraus, Grip op een positief werkklimaat, p. 94 – 102
2018
Leren door medewerkers
Kolkhuis Tanke, I.R., Dam, N. van, & Pool, H. van der (2018)

E. Mooijman, J. Rijken & N. van Dam, Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties, p. 261 - 298
2018
Actieonderzoek als krachtige veranderinterventie
Wingerden, J. van, & Kolkhuis Tanke, I.R. (2018)
Actieonderzoek als krachtige veranderinterventie
In: Opleiding & Ontwikkeling, 31, 2 p. 232-36
2017
Hoe toekomstproof is ‘smart onderwijs’?
Kolkhuis Tanke, I.R. & Baars, H. (2017)
Hoe toekomstproof is ‘smart onderwijs’?
Opleiding & Ontwikkeling, 30, 1, p.18-22
2014
Duurzaam leren tot in latere loopbaanfasen
Kolkhuis Tanke, I.R. (2014)
Duurzaam leren tot in latere loopbaanfasen
In: P&O Actueel, 12, 12, p. 30 - 31
Het is inmiddels geen nieuws meer: we blijven langer doorwerken. En dat in een omgeving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Hoe blijven oudere medewerkers in hun werk meegroeien, tot het eind van hun loopbaan? XpertHR legt uit.
2014
Gewaardeerd of vastgeroest?
Kolkhuis Tanke, I.R. (2014)
Gewaardeerd of vastgeroest?
In: TvOO, 4, 4, p. 57 - 62
Enkele jaren geleden moesten we nog erg aan het idee wennen, maar inmiddels is het voor iedere werkende een gegeven: in de toekomst zullen we werken tot de leeftijd van 67 jaar. Vervolgens is de vraag interessant hoe oudere werknemers blijven leren en vakbekwaam en (mentaal) vitaal blijven tot het einde van hun loopbaan.
2014
De kracht van collega's
Kolkhuis Tanke, I.R. & Blouw, H. de (2014)
De kracht van collega's
In: P&O Actueel, 11, p. 46 - 49
Tot op hogere leeftijd succesvol inzetbaar blijven in beroepen die als ‘zwaar belastend’ worden getypeerd: wat draagt daartoe bij? Uit ons onderzoek binnen de politie blijkt onder andere hoe de onderlinge collegiale interacties in een team hiertoe een sterke kracht kunnen vormen.
2014
De kracht van collega's
Blouw, H. de & Kolkhuis Tanke, I.R. (2014)
De kracht van collega's
In: Opleiding & Ontwikkeling, 27, 4, p. 15 - 21
Tot op hogere leeftijd succesvol inzetbaar blijven in beroepen die als ‘zwaar belastend’ worden getypeerd: wat draagt daartoe bij? Uit ons onderzoek binnen de politie blijkt onder andere hoe de onderlinge collegiale interacties in een team hiertoe een sterke kracht kunnen vormen.
2013
Duurzaam leren tot in latere loopbaanfasen
Blouw, H. de & Kolkhuis Tanke, I.R. (2013)
Duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers
In: Tijdschrift voor politie, 76, 3, p. 30 - 35
In mei 2013 berichtten diverse kranten: 'de agent wordt te oud'. Wat betekent zo'n vaststelling? Kun je te oud zijn voor politiewerk of voor bepaalde aspecten ervan? En wanneer is dat dan? Onder de titel Inzet op Maat heeft het lectoraat Lerende Politieorganisatie van de Politieacademie in opdracht van Politie en Wetenschap een onderzoek uitgevoerd naar de duurzame inzetbaarheid van oudere politiemedewerkers.
2013
Inzet op maat
Blouw, H. de, Kolkhuis Tanke, I.R. (2013)
Inzet op maat
Amsterdam: Reed Business / Politie en Wetenschap
Vergrijzing binnen de politie is een actueel vraagstuk. In deze studie is daarom gekeken naar de kenmerken van duurzame inzetbaarheid van oudere politiemedewerkers en de mogelijkheden ter versterking daarvan. Vergrijzing wordt op zichzelf niet als probleem neergezet, maar als een gegeven dat niet alleen voor de politie geldt, maar ook als algemeen maatschappelijke uitdaging.
2013
Mindstretching voor Managers. In de versnelling
Dinteren, R. van & Kolkhuis Tanke, I.R. (2013)
Mindstretching voor Managers. In de versnelling
In: Opleiding & Ontwikkeling, 26, 5, p. 25 - 31
De huidige tijd vraagt van leidinggevenden dat ze snel kunnen inspelen op de voortdured veranderende context. Echter, oudere leidinggevenden lijken nogal eens 'gevangen' te zitten in vertrouwde denk- en handelingspatronen, die steeds minder passend worden. Wat leren inzichten vanuit breinonderzoek ons over wat hen juist 'in de leerstand' houdt?
2013
Ontstijg de routine. Kom in beweging
Vitters, B. & Kolkhuis Tanke, I.R. (2013)
Ontstijg de routine. Kom in beweging
Den Haag: uitgave politieregio Den Haag

Dit boek is gratis te bestellen bij I.R. Kolkhuis Tanke
Bijna vier jaar geleden participeerde politie Hollands Midden in een landelijk onderzoek van de Politieacademie naar de ouder wordende politiemedewerker in de executieve dienst. Net als de rest van Nederland vergrijst de politie en de vraag rees hoe je oudere politiemannen en -vrouwen nu enthousiast en productief kunt houden in hun werk.
2012
Leren loont het langst
Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van, Fluitsma, T. & Middendorp, C. (2012)
Leren loont het langst
Den Haag: uitgave Arbeidsmarktplatform PO
Hoe kun je als leerkracht zelf en samen met je collega’s en de schoolleiding met plezier je werk blijven doen en hoe creëer je met elkaar een leerrijke werkomgeving? In opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO is een leidraad ontwikkeld voor het primair onderwijs die een team in staat stelt om inzicht te krijgen in de situatie op de eigen school en om te blijven leren en groeien in het werk.
2012
In de versnelling: blijvend leren managen
Dinteren, R. van & Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2012)
In de versnelling: blijvend leren managen
In: Spanning in en rond organisaties (van Muijen, Rupert & Tours). Uitgeverij: Kluwer (Deventer)
Individuele en omgevingsinvloeden zijn er de oorzaak van dat mensen zich in de loop der tijd steeds meer vast kunnen zetten in een vertrouwd denk- en handelingsrepertoire. Spanning ontstaat als dit repertoire zodanig verouderd raakt dat het niet meer aansluit bij wat organisaties in een dynamische context van hun leidinggevenden verwachten, namelijk: het vermogen om mee te groeien met veranderende eisen, aan zowel managers zelf als de mensen aan wie zij leiding geven.
2012
Zonder dalen geen toppen
Roekel – Kolkhuis Tanke, I.R. van (2012)
Zonder dalen geen toppen
In: Tijdschrift voor HRM Themanummer I-deals en Employability, 15e jaargang, zomer 2012
Een hele vooruitgang, de huidige ontwikkelingen in arbeidsrelaties. Het is niet meer 'de baas' die de volgende loopbaanstappen voor de medewerker bepaalt. Nee, als medewerker bedenk je die zelf: wat wil ik, hoe ga ik dat aanpakken en wat heb ik nodig? Wanneer de medewerker daar in gesprek met zijn leidinggevende een goede (i-)deal over maakt, kan hij zelf aan de slag met het verwezenlijken van zijn toekomstdromen.
2012
Duurzaam leren tot in latere loopbaanfasen
Roekel – Kolkhuis Tanke, I.R. van (2012)
Leren loont het langst. Hoe houd je leraren bij de les?
Schoolmanagement, 14e jaargang, nr. 1
Blijven leren en groeien: dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar zeker ook voor leraren. Gezien de voortdurende veranderingen en vernieuwingen in het onderwijs is dat zelfs een noodzaak, voor wie inzetbaar wil blijven tot het einde van de loopbaan. Hoe krijg je als schoolleiding meer zicht op wat leraren zelf ondernemen op dit vlak en hoe kan de dagelijkse werkomgeving een leven lang leren stimuleren?
2011
Uitdagingen op het spoor
Roekel – Kolkhuis Tanke, I.R. van & Ringeling, S. (2011)
Uitdagingen op het spoor
Opleiding & Ontwikkeling, 24e jaargang, nr. 4
Met het oog op de toenemende vergrijzing dringt zich de vraag op hoe medewerkers vakbekwaam, lerend en scherp blijven tot het einde van hun loopbaan. Wat staat blijven leren in het dagelijks werk in de weg? En wat draagt juist wel bij
2010
Leren loont het langst. Duurzaam inzetbaar door leren en groeien in het voortgezet onderwijs
Roekel – Kolkhuis Tanke, I.R. van (2010)
Leren loont het langst. Duurzaam inzetbaar door leren en groeien in het voortgezet onderwijs
Den Haag: SBO
Doe waar je goed in bent' is een veel gehoord advies. Een verstandig advies, want iets doen wat je goed kunt levert een goed resultaat op en geeft voldoening. Is het ook genoeg? In een recent onderzoek belicht Isolde van Roekel twee loopbaanroutes: de versmallingsroute en de leerroute.
2010
Vormgeven aan ambities in de tweede loopbaanhelft: zelf doen maar niet alleen.
Sprenger, C., Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van, Blouw, H. de (2010)
Vormgeven aan ambities in de tweede loopbaanhelft: zelf doen maar niet alleen.
Uitgeverij: Kluwer (Deventer)
De regie nemen over je eigen loopbaan’ en ‘een leven lang leren’ zijn momenteel de gevleugelde uitspraken in menig HRM-beleid. Ook het zelf initiëren van daaraan gerelateerde leer- en ontwikkelmogelijkheden wordt meer en meer gezien als de verantwoordelijkheid van medewerkers zelf. Echter, in de praktijk blijkt dit alles minder eenvoudig dan de beleidsnotities doen vermoeden.
2010
Kennis in beweging. Onderzoek naar de leer- en ontwikkeldynamiek van oudere medewerkers
Sprenger, C., Blouw, H. de, Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van, e.a. (2010)
Kennis in beweging. Onderzoek naar de leer- en ontwikkeldynamiek van oudere medewerkers
Uitgeverij: Politieacademie (Apeldoorn)
Niet alleen op algemeen maatschappelijk niveau, maar zeker ook binnen de politieorganisatie neemt de vergrijzing gestaag toe. Naar verwachting zal de gemiddelde leeftijd bij de politie in 2012 46 jaar zijn. Dit betekent dat er steeds meer ‘oudere’ medewerkers binnen de politieorganisatie werkzaam zullen zijn, ook in de uitvoerende ‘blauwe’ functies (42% van de politiemedewerkers is in 2012 namelijk 50 jaar of ouder). Tegelijkertijd is de verwachting dat deze groep langer door zal werken.
2009
Samen werken aan een leergerichte cultuur
Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2009)
Samen werken aan een "leergerichte cultuur"
In: M&O, Tijdschrift voor management en organisatie, 63, 4
Het voortdurend kunnen inspelen op veranderingen vraagt van organisaties en hun medewerkers een hoog – individueel en collectief – lerend vermogen. In de praktijk blijkt leren vaak het meest krachtig plaats te vinden in het dagelijks werk, waar mensen met elkaar samenwerken en leren van de situaties die zich daar voordoen. Maar hoe ‘leergericht’ zijn betrokkenen doorgaans – met elkaar – in hun werk bezig?
2009
Een leven lang leren: is scholing de oplossing?
Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2009)
Een leven lang leren: is scholing de oplossing?
In: Geron, tijdschrift over ouder worden en samenleving, 11, 3
De laatste jaren zien we een toenemende aandacht voor het thema ‘een leven lang leren’. De noodzaak van permanente kennisontwikkeling is vanuit verschillende belangenposities evident. Vanuit maatschappelijk belang moet Nederland als kenniseconomie voorop blijven lopen. Voor organisaties is een lerende vermogen van cruciaal – bedrijfseconomisch – belang om op de lange termijn bestaansrecht te behouden in een dynamische en concurrerende omgeving.
2008
Leren en competent blijven werken in latere loopbaanfasen
Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2008)
Leren en competent blijven werken in latere loopbaanfasen.
In: Handboek Effectief Opleiden, Nr. 48/55, 14.7-4
Thema’s als ‘de vergrijzing’ en ‘langer blijven werken’ zijn de laatste jaren steeds vaker onderwerp van maatschappelijke discussies. Veel werkgevers zien de toenemende vergrijzing (en ontgroening) van hun personeelsbestand op dit moment vooral als een ‘bron van zorg’. De vraagt dringt zich vervolgens op: ‘Als mensen tot op hogere leeftijd moeten doorwerken, hoe blijven ze dat dan op competente wijze doen?’
2008
Samenwerken. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en bedrijfscultuur
Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2008)
Samenwerken. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en bedrijfscultuur
Personeelsbeleid, December 2008 / Januari 2009
Vergrijzing en langen blijven werken zijn nog steeds actuele onderwerpen van maatschappelijke discussie. Sociale partners hebben maatregelen genomen en 'leeftijdsfasebewust personeelsbeleid' omarmt om oudere werknemers langer binnenboord te houden. Niet steeds met succes: veel werkgevers zien oudere werknemers nog altijd als star en duur, en de maatregelen niet duurzaam. Maar wat blijkt; recent promotieonderzoek laat zien dat veel maatregelen op de individuele oude werknemer zijn gericht, terwijl diens gedrag veelal wordt bepaald door een impliciete contextspecifieke dynamiek op de werkvloer.
2008
Competent blijven werken in latere loopbaanfasen
Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2008)
Competent blijven werken in latere loopbaanfasen
Delft: Academische uitgeverij Eburon.

U kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar I.R. Kolkhuis Tanke
Demografische ontwikkelingen laten zien dat de potentiële beroepsbevolking in Nederland in toenemende mate vergrijst en ontgroent, waardoor mensen in de nabije toekomst tot op hogere leeftijd zullen moeten blijven werken. Dit roept vragen op: als ouderen langer aan het arbeidsproces deelnemen, hoe blijven ze dat dan op competente wijze doen? Zodanig dat hun bijdrage als een aanwinst wordt ervaren.
2008
Duurzaam leren tot in latere loopbaanfasen
Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2008)
Proefschrift samenvatting
In: Opleiding & Ontwikkeling, 21, 10
Mensen zullen weer tot op hogere leeftijd moeten doorwerken. Dit roept de vraag op: Wat bevordert dat ouderen dit op competente wijze blijven doen, zodanig dat hun bijdrage als een aanwinst wordt ervaren?
2003
Het verlangen naar de maakbare medewerker
Wierdsma, A.F.M. & Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2003)
Het verlangen naar de maakbare medewerker
In: M&O, Tijdschrift voor management en organisatie, 57e jaargang, Nr. 6
Het laatste decennium hebben we in organisaties een sterk toegenomen focus op aandeelhouderswaarde (shareholdervalue) gezien. Een negatief effect hiervan is dat in de lijn van dit aandeelhoudersdenken richting gegeven wordt aan organisaties vanuit een enkelvoudig doel: geld verdienen.
2001
Oudere medewerkers inzetbaar houden in veranderende organisaties. Beleid versus praktijk
Roekel - Kolkhuis Tanke, I.R. van (2001)
Oudere medewerkers inzetbaar houden in veranderende organisaties. Beleid versus praktijk
In: M&O, Tijdschrift voor management en organisatie, 55e jaargang, Nr. 1
Verdergaande vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse samenleving maken het noodzakelijk dat ouderen langer aan het arbeidsproces gaan deelnemen, volgens het kabinet. De aankondiging van een pakket aan overheidsmaatregelen om de arbeidsparticipatie van ouderen de komende jaren te vergroten, leverde diverse reacties op van andere belanghebbende groeperingen, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties en ouderenbonden.